R10 Jekabpils Hospital

söndag 7 februari 2021

Leif Ohlsson

R10 projektet för Jekabpils Hospital – 2.800.000 kr R10

Sedan 2005 pågår ett samarbete mellan ett antal Rotaryklubbar och som fick namnet R10. Från starten ett 10-tal klubbar i Örebro län. Man arbetade initialt med att hjälpa skolor och äldreboenden med olika typer av utrustning bl a sängar, patientliftar, toaletter men också med utbildning. Projektledarskapet har vandrat runt mellan klubbarna. Leif Gustavsson i Lindesbergs RK har varit en sådan.
I de senaste fyra projekten, som varit inriktat på Jekabpils Hospital i sydöstra Lettland, har många fler klubbar deltagit. Från andra delar av landet men även andra länder.
Jekabpils projekten har administrerats av Anders Svensson i Lindesberg RK och Inese Priedniece i Riga Rk..

Rotary hjälper Jekabpils Hospital i Lettland med modern utrustning

Under december 2020 avrundades ett fyra år långt projekt för att modernisera den tekniska apparaturen vid sjukhuset i Jekabpils i sydöstra Lettland. Det är framför allt på avdelningen för förtidigt födda barn som detta skett, men även på förlossningsavdelningen. Brist på pengar har gjort att man inte kunna förnya alla nödvändiga maskiner utan tvingats arbeta vidare med gamla och ofta dåligt fungerande maskiner.
I december levererades de sista maskinerna, tre inkubatorer, till sjukhuset. Dessa hjälper till att ge tillräckligt med värme och fuktighet för förtidigt födda barn. De kommer nu att kunna ersätta de inkubatorer som de haft sedan avdelningen öppnades 1995. Andra maskiner som tidigare levererats är framför allt Fototerapilampor, sängar som värmer nyfödda, ultraljudmaskin, lungventilator m fl. Totalt har ca 2,8 miljoner kr investerats.
Chefsläkarna och övrig personal vid sjukhuset är oerhört tacksamma för den nya utrustningen och berättar att man nu årligen kan rädda livet på flera förtidigt födda barn och att flera förtidigt födda barn kan överleva utan bestående men.   

Jekabpils Hospital är ungefär lika stort som lasarettet i Lindesberg och servar ett antal kommuner i den delen av Lettland. Även kommunens storlek liknar Lindesbergs då man har ca 22.000 innevånare. Situationen för många i Lettland är mycket ansträngd, framför allt på landsbygden och inte minst i den sydöstra delen av Lettland.